Margarita van der Velden

JOYFUL CERAMIC ART

News

Who

Work

Where

Contact

Ik ben vanaf december 2014 aangesloten bij de Nederlandse Vakgroep

Keramisten.

 

Since December 2014 I am a member of the Dutch Branch of Ceramic Artists.

Mijn achtergrond en artistieke visie

 

Mijn naam is Margarita van der Velden. Ik ben geboren in Buenos Aires in 1956, maar woon sinds lange tijd in Nederland. Na het afronden van mijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst te Den Haag (1980-1984) richtte ik in 1985 een eigen ontwerpbureau op onder de naam VeldWerk. Na lange tijd als grafisch ontwerpster te hebben gewerkt t/m 2007, ben ik vanaf het jaar 2001 mij gaan ontwikkelen als beeldend kunstenaar.

 

Al vanaf jonge leeftijd, heb ik mij afgevraagd wat het waarom van de wereld was. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Mijn zoektocht naar antwoorden leidde mij langs het pad van de spiritualiteit. Gaandeweg werd het mij duidelijk dat ik ook antwoorden zocht op mijn eigen levensvragen. Via verschillende levensbeschouwende filosofieën, waaronder het Boeddhisme, kwam ik in aanraking met het Sjamanisme. Uit de oeroude kennis en tradities van sjamanen heb ik geleerd en ondervonden dat mijn kijk op de wereld wordt beïnvloed door gebeurtenissen uit het verleden en gaandeweg aangeleerde overtuigingen. Door het verleden en deze overtuigingen los te laten, besefte ik me dat mijn blik op de wereld een weerspiegeling is van mijn eigen innerlijke realiteit.

 

Via mijn kunst hoop ik anderen deelgenoot te maken van mijn realiteit door ze een blik te gunnen door mijn ogen. Door mijn gedachten vorm te geven in klei en kleurrijke glazuren, probeer ik met lichtheid en humor de toeschouwer de intrinsieke schoonheid van het leven te laten zien. In ruil voor diens aandacht hoop ik dat mijn beelden de toeschouwer een moment van liefde en vreugde geven.

 

Ik ben te volgen via Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube.

My background and artistic vision

 

My name is Margarita van der Velden. I was born in Buenos Aires in 1956, but have lived in the The Netherlands for a long time now. After completing my education at the Royal Academy of Art in The Hague (1980-1984) I founded my own graphic design studio under the name of VeldWerk in 1985. In the year 2007, I ended my career as graphic designer and became a full-time sculptor.

 

From an early age, I have been curious as why things are the way they are. My quest for answers has led me down a path of spirituality. Along the way, it became clear to me that I was looking for answers to questions regarding not only the world around me, but my own existence as well. Through different spiritual philosophies, amongst which Buddhism, I came into contact with Shamanism. From the ancient knowledge and traditions of shamans I have learned and experienced first hand that my view of the world is influenced by events from the past and convictions acquired along the way. By letting go of the past and these convictions, the realization dawned on me that my view of the world is a reflection of my own inner reality.

 

Through my art, I hope to let others experience my inner reality by allowing them to view the world through my eyes. By shaping my thoughts in clay and colorful glazes, in a light and humorous way, I try to let the viewer see the intrinsic beauty of life. In exchange for their attention, I hope my sculptures will bring the viewer love and joy.

 

You can follow me on Facebook, LinkedIn, Twitter and YouTube.

 

© 2018 Margarita van der Velden